Vi älskar utveckla nya  affärsmodeller

Vi tror att bästa sättet att skapa ett hållbarhet samhälle är att ändra folks beteenden. Vi gör det genom vad vi kallar "HappyGreen" affärsutveckling.


Nytt sätt att se på vår vardag

Vi vill att resultatet från våra projekt förändrar människors beteenden som bidrar till en ökad livskvalité och upplevelse där alla får en hållbarare vardag.

Miljöekonomiska för vår planet

Hållbar utveckling är en självklarhet. Med respekt att omställning tar tid gör vi allt vad vi kan för att vara en katalysator att påskynda processen till en hållbar utveckling.

Långsiktiga värden för alla

En förändringar har ett pris. Vår vision är att skapa förändring där det bara finns vinnare. Det gör det extra roligt när vi utmanas vara extra kreativa och utmana normer .

 

Kom med i vårt nätverk

Vill du vara en del av ett team som tror på möjligheten att skapa ett hållbart samhälle genom utveckla smarta affärsidéer och affärsmodeller? Vi vill bidra till att påverka folks idag invanda beteenden till lite gladare och grönare "Happy Green" och hållbart.

Vill du deltaga i något av våra projekt?

Nedan kan du läsa om våra projekt. Vill du vara delaktig på något sätt exempel genom finansiering, team medlem eller bidraga som mentor med era kunskaper. Hör av dig till Henrik Andrée så berättar han mer vad vi har på gång ,


© Glocal Invest AB - 2021

Investeringar

ZignDesign AB - GI:2021 ZignDesign AB är vårt första steg i att leda och utveckla skylt branschen genom miljöekonomisk tillväxt. Med förvärvet av SignShark AB kommer vi kunna erbjuda kunder att designa sina egna skyltlösningar på ett kostnadseffektiva och smidigt sätt. Vi ser en stor utvecklingspotential i designverktyget som vi kommer att utveckla succesivt. Investeringen ZignDesign ligger i linje med vår vision om att göra skyltbranschen mer digital och lönsam. Vi har ambition att skala upp och lansera sajten i ett flertal länder med en hög tillväxt takt.

Applicweb AB - GI:2020 Applicweb en förkortning på "application och web" och beskriver våra kunders digitala skyltfönster. Vi är en digital business partner som sätter strategi för våra kunders digitala skyltfönster:  Det är när vi korsbefruktning affärsstrategi och digital strategi som vi når vår fulla potential. Det Första steget för oss är alltid att förstå kärnan i våra kunders affär och genom att kombinera affärsutveckling med kreativitet och innovation för att designa optimala lösningar för våra kunders affär. Investeringen i Applicweb ger oss skalfördelning på resurser och kompetenser som verksamheterna behöver.  

Digitza AB - GI:2020 Digitza är ett eCommerce bolag med idén om att förändra dagens e-handel till mer positivt och sundare genom att skapa nya typer av affärer och affärsmodeller. Vårt team har som mål att konvertera ett 10-tal sajter om året med resultat att bli grönare och lyckligare e-handel. Digitza är en del av företaget Glocal Invest AB vars verksamhet är att förvalta och investera i projekt som skapar skalbara bolag genom vad vi kallar "Happy affärsutveckling". Lite lyckligare lite grönare.

Biz Studio AB - GI:2020 Idag finns det ca 300 startup studios i världen och vi har precis startat världens lantligaste studion med högt flygande ambitioner. Målet är att generera 2 nya bolag baserad på egenutvecklade idéer som blir skalbara bolag. Biz Studio har sitt DNA från Glocal Invests mission och vision och en sammansättning att skapa nya affärer på. Studiomodellen grundar sig på att utvecklar idéer till produkter och konceptualisering av produkter till skalbara företag.    

Quillo AB -  GI:2019 Quillo har idag två affärsben baserad på webb och apputveckling. Vi erbjuder ett lojalitets program som vi kallar "Quillo Loyalty" och syftar till att stötta lokala handlare och handlar organisationer på ett kostnadseffektivt sätt skapa egen kundklubb och få lojala kunder.  Bolaget är i linje med Glocal Invest mission att öka tillgänglighet för alla. Det stödjer vår vision till samverkan och mer miljöekonomiskt samhälle.

Våra projekt

Green eCommerce - Skapar mer hållbar konsumtion genom att påverka hur vi väljer att se på eget ägande av prylar. Genom öka tillgänglighet och skapa nya sätt på användning förlänga livscykeln på varje produkt och där igenom skapa en grönare konsumtion. I projektet ingår det att skapa ett flertal webbshops med produkter som har potential till förändrat användande.  

Simplified joy - Många saker som man är intresserad av och gärna vill prova på är ibland komplexa och dyra. Det gör att många inte får chans för att man inte har tid eller möjlighet. Vi skapar affärsmodeller som möjliggör att de många människorna får möjligheten att förverkliga sin dröm på ett effektivt sätt.

Electric movement - Vi tror att genom ställa sig frågan. Vad är egentligen mina riktiga behov av fortskaffningsmedel i vardagen? Gör att vi kan tänka oss enklare alternativ av transportmedel för vår vardagliga pendling. Vi är av tron att elfordon är framtiden och att solen är vår energikälla för framställandet av våra elbehov. Många pendlar korta sträckor främst i våra storstäder där miljöproblemen är som störst. Vi vill bidra till att ändra utveckling att gå mot ett mer miljöekonomiskt alternativ.